Wengo


Κανονισμός Επίλυσης Διαφορών

Έκδοση 10 Οκτωβρίου 2014

Το παρόν έγγραφο αποτελεί Συναφή Κανονισμό προς τον Εσωτερικό Κανονισμό. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να ενημερώσει τα Μέλη σχετικά με τους τρόπους επίλυσης των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ των Μελών της Πλατφόρμας WENGO.

Σύμφωνα με τους όρους του Εσωτερικού Κανονισμού, η Εγγραφή των Μελών στην Πλατφόρμα προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος Κανονισμού Επίλυσης Διαφορών, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού και των λοιπών Συναφών Κανονισμών.

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ οιασδήποτε εκ των διατάξεων του Κανονισμού Επίλυσης Διαφορών και του Εσωτερικού Κανονισμού, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 1: Επίλυση διαφορών μεταξύ των Μελών

1.1 Χρήση του Κέντρου Επίλυσης Διαφορών

Τα Μέλη που κρίνουν ότι θίγονται στο πλαίσιο μιας Συναλλαγής μέσω της WENGO μπορούν ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσουν διαδικασία επίλυσης διαφορών μέσω της ενότητας «Κέντρο Επίλυσης Διαφορών» που είναι διαθέσιμη στον Προσωπικό Λογαριασμό τους.

Το Κέντρο Επίλυσης Διαφορών παρέχει στα δύο Μέλη που εμπλέκονται στην επίμαχη συναλλαγή τη δυνατότητα να συνομιλήσουν μέσω webmail. Τα Μέλη ενημερώνονται σχετικά με κάθε νέο μήνυμα στον μεταξύ τους διάλογο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού τους.

Τα Μέλη δεσμεύονται να επικοινωνούν καλή τη πίστει και με τρόπο θεμιτό και ειλικρινή. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται στα Μέλη να παρενοχλούν, να απειλούν ή να προσβάλλουν τον συνομιλητή τους.

Το Μέλος που ξεκίνησε τον διάλογο έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να τον διακόψει.

1.2 Εκπτωτικά κουπόνια

Οι Σύμβουλοι που εμπλέκονται σε διαδικασία επίλυσης διαφορών έχουν τη δυνατότητα να αποζημιώνουν τους Χρήστες στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας, κατά το συνολικό ποσό που χρεώθηκε στους Χρήστες για τη Συναλλαγή, χρησιμοποιώντας την ενότητα έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών που διατίθεται στο Κέντρο Επίλυσης Διαφορών.

Η χρήση ενός εκπτωτικού κουπονιού από τον Χρήστη ισοδυναμεί με επίλυση της διαφοράς

Άρθρο 2: Συνδρομή στην επίλυση διαφορών

2.1 Τα Μέλη που δεν κατορθώνουν να επιλύσουν μόνα τους τη μεταξύ τους διαφορά μπορούν να επισημαίνουν την ύπαρξή της στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

Η MyBestPro SAS επιχειρεί μέσω της οικείας υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών να επιτύχει φιλικό διακανονισμό μεταξύ των Μελών εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την πραγματοποίηση της Συναλλαγής.

Τα Μέλη δεσμεύονται να γνωστοποιούν στην MyBestPro SAS κάθε πληροφορία την οποία η MyBestPro SAS κρίνει απαραίτητη για την επίλυση της διαφοράς, λαμβανομένου υπόψη ότι η ιδιότητα της MyBestPro SAS ως παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής μεσιτείας όπως ορίζεται στο άρθρο I.3 του Εσωτερικού Κανονισμού δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση την αίσια έκβαση της διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών.

2.2 Τα Μέλη δεσμεύονται να μην γνωστοποιούν αβάσιμες διαφορές ή διαφορές που προκύπτουν από κακή πίστη, ειδάλλως αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο προσωρινής απενεργοποίησης ή άμεσης και απροειδοποίητης διαγραφής του Προσωρινού Λογαριασμού τους από την MyBestPro SAS, σύμφωνα με το άρθρο I.10 του Εσωτερικού Κανονισμού.

Σε περίπτωση διαφοράς με αντικείμενο την καταβολή του Τιμήματος της Συναλλαγής, τα Μέλη μπορούν να γνωστοποιούν την ύπαρξη της διαφοράς στην MyBestPro SAS μόνον εφόσον το Τίμημα έχει κατατεθεί στον δεσμευμένο λογαριασμό.

Σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος της Συναλλαγής, ο Σύμβουλος αναλαμβάνει τους εγγενείς της κάθε Συναλλαγής κινδύνους. Κατά συνέπεια, ο Σύμβουλος αναγνωρίζει ότι η MyBestPro SAS δεν δύναται να αντιταχθεί σε τυχόν αίτημα της τράπεζας του Χρήστη περί επιστροφής Τιμήματος Συναλλαγής το οποίο έχει καταβληθεί με δόλιο τρόπο και αποδέχεται ότι η απόφαση αυτή είναι ανέκκλητη.

2.4 Σε περίπτωση που η διαδικασία Επίλυσης Διαφορών αποβεί άκαρπη, επαφίεται στα Μέλη να κινήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες ενώπιον της αρμόδιας δικαιοδοσίας.


Επιστροφή στο εσωτερικός κανονισμός


2020 - MyBestPro - 1-5 rue du 8 Mai 1945 - 92110 Clichy